Պատմություն

Հայ կրթական հիմնարկությունը հիմնադրվել է 1950 թվականին Լոս Անջելեսում`աջակցելու հայ ուսանողներին և կրթական հաստատություններին: Վաղ տարիներին ՀԿՀ-ն դպրոցներ է հիմնել Մերձավոր Արևելքում` այդ թվում Լիբանանում, Հունաստանում և Սիրայում: 1960-1970 թթ-ին ՀԿՀ-ն ԱՄՆ-ում  ֆինանսավորում էր հայկական ամենօրյա դպրոցներին: 1988 ավերիչ երկրաշարժից հետո Հայ կրթական հիմնարկության ուշադրությունն ամբողջովին ուղղվեց դեպի Հայաստան և 1991 թ-ին անկախացումից հետո հիմնարկությունն իր գրասենյակը հիմնեց Երևանում: 

Վերջին տասնամյակի ընթացքում  Հայ Կրթական Հիմնարկությունը Հայաստանի ուսանողներին հնարավորություն է ընձեռել կրթությունը շարունակել Հայաստանի բարձրագույն կրթական համակարգում,  տալով կրթաթոշակ՝ ուսման վարձի չափով։ Ներկայումս 300-ից ավելի ուսանողներ սովորում են Հայաստանի տարբեր ԲՈՒՀ-երում, ՀԿՀ-ի օժանդակությամբ։   ՀԿՀ-ի հիմնական խնդիրն է ճիշտ թիրախավորել հայտ ներկայացրած ուսանողներին և ընտրել լավագույն առաջադիմությունն ունեցողներին: ՀԿՀ կրթաթոշակային ծրագրի կառավարման խորհրդի համար ռազմավարական առաջնայնություն ունի մարզերի համաչափ զարգացումը, իսկ առանց համարժեք մարդկային ներուժի մարզերը զարգանալ չեն կարող: Այդ իսկ պատճառով, խորհուրդը  առաջնայնություն է տալիս մարզերից դիմած ուսանողներին:   ՀԿՀ-ի մյուս առանցքային չափանիշն է հայտ ներկայացրածների կարիքավոր լինելը, որը գնահատվում է հաշվի առնելով բոլոր ռիսկային խմբերը և մի շարք սոցիալ-տնտեսական ցուցանիշներ, որոնց գնահատման համար ՀԿՀ կառավարման խորհուրդը մշակել է մաթեմատիկական մոդել: