ԲՈՒՀ-եր և մասնագիտություններ, որոնք հովանավորվում են ՀԿՀ-ի կողմից

Երևանի պետական համալսարան

Քիմիայի ֆակուլտետ

Ֆիզիկայի ֆակուլտետ

Տնտեսագիտության ֆակուլտետ(բացառությամ կառավարում )

Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ

Կենսաբանության ֆակուլտետ

Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ (բացառությամբ սերվիսի)

Իրավագիտության ֆակուլտետ

Արևելագիտության ֆակուլտետ

Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ

Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ

Արվեստաբանության բաժին

 

ԵՊՀ Իջևանի մ/ճ

Ֆինանսներ

Քարտեզագրություն և կադաստր

Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

 

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան

Ինֆորմատիկ և կիրառական մաթեմատիկա

Ծրագրային ճարտարագիտություն

Համակարգչային ճարտարագիտություն

Տեղեկատվական համակարգեր

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

Տեղեկատվաականն անվտանգություն

Քիմիական տեխնոլոգիա

Շրջակա միջավայրի պահպանություն

Ջերմաէներգետիկա

Ատոմային էներգետիկա

Էլեկտրաէներգետիկա

Էլեկտրատեխնիկա, էլեկտրամեխանիկա և էլեկտրատեխնոլոգիաներ

Էլեկտրոնիկա

Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և միկրոէլեկտրոնիկա

Ավտոմատացում

Ռադիոտեխնիկա

Հեռահաղորդակցություն և ազդանշանների մշակում

Մետալուրգիա

Մեքենաշինություն և նյութերի մշակում

Տեխնոլոգիականա մեքենաներ և սարքավորումներ

Մեխանիկական համակարգերի քոմփյութերային նախագծում

Պոլիգրաֆիա

Ռոբոտատեխնիկա և մեխատրոնիկա

Չափագիտություն

Կենսաբժշկական չափագիտություն

Տրանսպորտային համակարգեր

Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում

Թռչող ապարատների ավիացիոն սարքավորումներ

Պարենամթերքի տեխնոլոգիա

Լեռնայինն գործ և օգտակար հանածոների արտահանում

 

ՀԱՊՀ Գյումրու մասնաճյուղ

Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

Մեքենաշինություն և նյութերի մշակում

Շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների և կոնսստրուկցիաների արտադրություն

Տեքստիլ և թեթև արդյունաբերական նյութերի և արտադրանքների տեխնոլոգիա, սարքավորումների տեխնիկական շահագործում

 

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղ

Մեքենաշինություն և նյութերի մշակում

Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում

Ծրագրային ճարտարագիտություն

Արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարություն

 

ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղ

 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

Լեռնայինն գործ և օգտակար հանածոների արտահանում

Մետալուրգիա

 

Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան

Ճարտարապետություն

Քաղաքային տնտեսություն

Ջերմամատակարարում և օդափոխություն

Արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարություն

Շինարարական նյութեր, պատրաստվածքների և կոնստրուկցիաների արտադրություն

Ջրային համակարգերի շինարարություն և շահագործում

Գեոդեզիա և կադաստր

Անշարժ գույքի փորձաքննություն

Շենքերի նախագծում

Տրանսսպորտային ուղիների շինարարություն և շահագործում

Ինֆորմատիկա և համակարգչային գիտություն

Տեղեկատվական համակարգեր

Բնապաահպանություն և բնօգտագործում

 

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ

Ֆինանսական ֆակուլտետ

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ֆակուլտետ

Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետ

Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետ

 

 

ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղ

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում

Ֆինանսներ

 

ՀՊՏՀ Եղեգնաձորի մասնաճյուղ

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում

Ֆինանսներ

 

Խ․ Աբովյանի հայկական պետական մանկավարժական համալսարան

 Լոգոպեդիա

Ֆիզիկա

Բնագիտություն

Ինֆորմատիկա

Քիմիա

Կենսաբանություն

Աշխարհագրություն

Պատմություն

Արվեստի տեսություն, պատմություն և կառավարում

Թանգարանային գործ և պամամշակութային կառույցների պահպանություն

 Հայաստանի Գեղարվեստի Պետական ակադեմիա

Կերպարվեստի տեսություն և պատմություն

 

Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտ

Անիմացիայի ֆակուլտետ անիմացիայի բաժին

Շիրակի Մ․ Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան

Կենսաբանություն

Աշխարհագրություն

Մաթեմատիկա

Ֆիզիկա

Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

Դեղագործական քիմիա

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում

Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ

Տեղեկաատվական տեխնոլոգիաներ

 

Վանաձորի Հ․ Թումանյանի անվան պետական համալսարան

Կենսաբանություն

Դեղագործական քիմիա

Ռադիոֆիզիկա

Մաթեմատիկա

Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա

Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

 

Երևանի Մ․ Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան

Բուժական գործ

 

Գավառի պետական համալսարան

Կենսաբանություն

Աշխարհագրություն

Հաշվապահական հաաշվառում և հարկում

Ֆինանսներ

Դեղագործական քիմիա

Համակարգչային ճարտարագիտություն

 

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

Ագրոէկոնոմիկա

Ագրոբիզնես

Ապահովագրակաան գործ

Ագրոէկոլոգիա

Կենսագործունեության անվտանգություն

Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ

Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացիա և ավտոմատացում

Պարենամթերքի տեխնոլոգիա (բոլոր բաժինները)

Հողաշինարարություն և կադաստր

Հողաբարելավում, հողաային և ջրային պաշրների օգտագործում, հիդրտեխնիկական կառուցվածքներ

Ագրոնոմիա, սելեեկցիա և գենետիկա

Բոույսերի պաշտպանություն

Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա

Գյուղատնտեսական կենդանիների սեելեկցիա, գենետիկա և կենսատեխնոոլոգիա

Անասնաբուժություն

Անասնաբուժական-սանիտարական փորձաքննություն

 

Գորիսի պետական համալսարան

 Բնագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետ

Ճարտարագիտության և տնտեսագիտության ֆակուլտետ