Դպրոցաշինություն

Հայ կրթական հիմնարկությունը մեծ դերակատարում ունի Հայաստանի, Արցախի և Ջավախքի դպրոցաշինության գործում։ 1988 թվականի դեկտեմբերին, երբ ավերիչ երկրաշարժը ցնցեց Հայաստանը, ՀԿՀ-ն որոշեց դպրոցներ կառուցել աղետի գոտում:  ՀԿՀ-ն հովանավորեց Կրաշեն գյուղի տարրական դպրոցի և մանկապարտեզի վերակառուցումը, Սավի և Ռալֆ Թուֆենկյանները նույնպես նվիրատվություն կատարեցին և վերակառուցեցին Գյումրու Ռիչարդ Թուֆենկյանի անվան թիվ 5 դպրոցը:  Այնուհետև սկսեց վերանորոգվել  ՀՀ-ի բոլոր մարզերի վերակառուցման կարիք ունեցող դպրոցները։         

Վերակառուցվելիք դպրոցների մասին տեղեկություն ձեռք է բերվում նախարարությունների, քաղաքային և գյուղական վարչությունների միջոցով: Կազմվում են ցուցակներ  և արվում է նորոգման ծախսերի նախահաշվարկ: Այնուհետև տարվում են ուսումնասիրություններ, որոնք ամենաանհրաժեշտն են: Ամեն անգամ ընտրվում է 40-50 դպրոց: Ամբողջ տեղեկությունը ներկայացվում է ՀԿՀ խորհրդի ղեկավարներին: Խորհուրդն առանձնացնում է այն դպրոցները, որոնց վերակառուցումն ավելի հրատապ է: Սրանից հետո պայմանագրեր են ստորագրվում շինարարական ընկերությունների հետ: Աշխատանքների ժամանակ համապատասխան ստուգումներ են արվում՝ կապված որակի և վերջնաժամկետի հետ: Աշխատանքների մասին տեղյակ է պահվում խորհրդի ղեկավար անդամներին և ՀԿՀ-ի հայկական մասնաճյուղի ղեկավարներին:

  Ի հիշատակ ՀԿՀ-ի 50-րդ տարելիցի՝ հիմնադրամի խորհուրդը որոշեց վերանորոգել 50 դպրոց։   Մինչ օրս վերանորոգված դպրոցների թիվը հասնում է 200-ի: 

https://www.youtube.com/watch?v=TFLFufNdYbE&feature=share&fbclid=IwAR2S2feXn3CUPkWm0k_d7ESogs8jDI95b6SS1whDXwl9MXIaAzMvLpI7cTg