ԲՈՒՀ-եր և մասնագիտություններ, որոնք հովանավորվում են ՀԿՀ-ի կողմից

Երևանի պետական համալսարան

Քիմիայի ֆակուլտետ

Ֆիզիկայի ֆակուլտետ

Տնտեսագիտության ֆակուլտետ (բացառությամ կառավարում )

Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ (այս բաժնի դիմումների ՄՈԳ-ը ընդունվում է 12-ից)

Կենսաբանության ֆակուլտետ

Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ (բացառությամբ սերվիսի)

Իրանագիտություն բաժին

Թյուրքագիտության բաժին

Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ

Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ

Արվեստաբանության բաժին  (Հայ արվեստի պատմության և տեսության ամբիոն)

 

ԵՊՀ Իջևանի մ/ճ

Ֆինանսներ

Քարտեզագրություն և կադաստր

Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

 

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան

Ինֆորմատիկ և կիրառական մաթեմատիկա

Ծրագրային ճարտարագիտություն

Համակարգչային ճարտարագիտություն

Տեղեկատվական համակարգեր

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

Տեղեկատվաականն անվտանգություն

Քիմիական տեխնոլոգիա

Շրջակա միջավայրի պահպանություն

Ջերմաէներգետիկա

Ատոմային էներգետիկա

Էլեկտրաէներգետիկա

Էլեկտրատեխնիկա, էլեկտրամեխանիկա և էլեկտրատեխնոլոգիաներ

Էլեկտրոնիկա

Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և միկրոէլեկտրոնիկա

Ավտոմատացում

Ռադիոտեխնիկա

Հեռահաղորդակցություն և ազդանշանների մշակում

Մետալուրգիա

Մեքենաշինություն և նյութերի մշակում

Տեխնոլոգիականա մեքենաներ և սարքավորումներ

Մեխանիկական համակարգերի քոմփյութերային նախագծում

Պոլիգրաֆիա

Ռոբոտատեխնիկա և մեխատրոնիկա

Չափագիտություն

Կենսաբժշկական չափագիտություն

Տրանսպորտային համակարգեր

Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում

Թռչող ապարատների ավիացիոն սարքավորումներ

Պարենամթերքի տեխնոլոգիա

Լեռնայինն գործ և օգտակար հանածոների արտահանում

 

ՀԱՊՀ Գյումրու մասնաճյուղ

Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

Մեքենաշինություն և նյութերի մշակում

Շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների և կոնսստրուկցիաների արտադրություն

Տեքստիլ և թեթև արդյունաբերական նյութերի և արտադրանքների տեխնոլոգիա, սարքավորումների տեխնիկական շահագործում

 

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղ

Մեքենաշինություն և նյութերի մշակում

Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում

Ծրագրային ճարտարագիտություն

Արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարություն

 

ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղ

 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

Լեռնայինն գործ և օգտակար հանածոների արտահանում

Մետալուրգիա

 

Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան

Ճարտարապետություն

Քաղաքային տնտեսություն

Ջերմամատակարարում և օդափոխություն

Արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարություն

Շինարարական նյութեր, պատրաստվածքների և կոնստրուկցիաների արտադրություն

Ջրային համակարգերի շինարարություն և շահագործում

Գեոդեզիա և կադաստր

Անշարժ գույքի փորձաքննություն

Շենքերի նախագծում

Տրանսսպորտային ուղիների շինարարություն և շահագործում

Ինֆորմատիկա և համակարգչային գիտություն

Համակարգչային գեղարվեստական նախագծում

Տեղեկատվական համակարգեր

Բնապաահպանություն և բնօգտագործում

 

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ

Ֆինանսական ֆակուլտետ (այս բաժնի դիմումների ՄՈԳ-ը մինչև 3-րդ կուրսի դեպքում սահմանված է նվազագույնը 14.5  բալ)

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ֆակուլտետ

Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետ

Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետ (այս բաժնի դիմումների ՄՈԳ-ը մինչև 3-րդ կուրսի դեպքում սահմանված է նվազագույնը 14.5 բալ)

 

 

ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղ

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում

Ֆինանսներ

 

ՀՊՏՀ Եղեգնաձորի մասնաճյուղ

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում

Ֆինանսներ

 

Խ․ Աբովյանի հայկական պետական մանկավարժական համալսարան

Ֆիզիկա

Բնագիտություն

Մաթեմատիկա

Քիմիա

Կենսաբանություն

Աշխարհագրություն

Պատմություն

Լոգոպեդիա

Արվեստի տեսություն, պատմություն և կառավարում

Թանգարանային գործ և պամամշակութային կառույցների պահպանություն

 

 Հայաստանի Գեղարվեստի Պետական ակադեմիա

Կերպարվեստի տեսություն և պատմություն

 

Երևանի Վ․ Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան

 Օտար լեզու և գրականություն ՝   Անգլերեն լեզու և գրականություն (մագիստրատուրա 1-ին և 2-րդ կուրս)

Լեզվաբանություն՝ Անգլերեն լեզու (մագիստրատուրա 1-ին և 2-րդ կուրս)

 

Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտ  (այս կրթաթոշակը հասանելի կլինի մյուս` 2020-2021 թթ․ից)

Անիմացիայի ֆակուլտետ ` անիմացիայի բաժին

 

Շիրակի Մ․ Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան

Կենսաբանություն

Աշխարհագրություն

Մաթեմատիկա

Ֆիզիկա

Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

Դեղագործական քիմիա

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում

Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ

Տեղեկաատվական տեխնոլոգիաներ

 

Վանաձորի Հ․ Թումանյանի անվան պետական համալսարան

Կենսաբանություն

Դեղագործական քիմիա

Ռադիոֆիզիկա

Մաթեմատիկա

Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա

Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

 

Երևանի Մ․ Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան

Բուժական գործ

Ստոմատոլոգիա

Դեղագիտություն

 

Գավառի պետական համալսարան

Կենսաբանություն

Աշխարհագրություն

Հաշվապահական հաաշվառում և հարկում

Ֆինանսներ

Դեղագործական քիմիա

Համակարգչային ճարտարագիտություն

 

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

Ագրոէկոնոմիկա

Ագրոբիզնես

Ապահովագրակաան գործ

Ագրոէկոլոգիա

Կենսագործունեության անվտանգություն

Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ

Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացիա և ավտոմատացում

Պարենամթերքի տեխնոլոգիա (բոլոր բաժինները)

Հողաշինարարություն և կադաստր

Հողաբարելավում, հողաային և ջրային պաշրների օգտագործում, հիդրտեխնիկական կառուցվածքներ

Ագրոնոմիա, սելեեկցիա և գենետիկա

Բույսերի պաշտպանություն

Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա

Գյուղատնտեսական կենդանիների սեելեկցիա, գենետիկա և կենսատեխնոոլոգիա

Անասնաբուժություն

Անասնաբուժական-սանիտարական փորձաքննություն

 

Գորիսի պետական համալսարան

Բնագիտական    մասնագիտությունների ֆակուլտետ

Ճարտարագիտության և տնտեսագիտության ֆակուլտետ

 

Արցախի պետական համալսարան

Կենսաբանություն

Քիմիա

Ֆիզիկա

Մաթեմատիկա

Քաղաքագիտություն

Հաշվապահական հաշվառում

Ֆինանսներ

Ինֆորմատիկա

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

 

 

Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան

  Տեխնոլոգիական ֆակուլտետ

Գյուղատնտեսական ֆակուլտետ