Բուհեր և մասնագիտություններ, որոնք հովանավորվում են ՀԿՀ-ի կողմից

Երևանի պետական համալսարան – ԵՊՀ

Քիմիայի ֆակուլտետ

Ֆիզիկայի ֆակուլտետ

Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ

 1. Տնտեսագիտություն
 2. Ֆինանսներ
 3. Կառավարում
 4. Գործարար վարչարարություն (կառավարում)
 5. Շուկայագիտություն (մարքեթինգ)
 6. Տվյալների գիտությունը բիզնեսում
 7. Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ

Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ (ամբողջությամբ)

Կենսաբանության ֆակուլտետ (ամբողջությամբ)

Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ

 1. Երկրաբանություն
 2. Աշխարհագրություն
 3. Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ
 4. Սերվիս

Արևելագիտության ֆակուլտետ

 1. Ադրբեջանագիտություն
 2. Արաբագիտություն
 3. Թյուրքագիտություն
 4. Իրանագիտություն

Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ (ամբողջությամբ)

Ֆարմացիայի ինստիտուտ

 1. Ֆարմացիա

Պատմության ֆակուլտետ

 1. Արվեստաբանություն
 2. Կովկասագիտություն

Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ

 1. Թարգմանչական գործ` անգլերեն և հայերեն
 2.  Միջմշակութային հաղորդակցություն` անգլերեն
 3. Անգլերեն  և գրականություն
 4. Կիրառական լեզվաբանություն
 5. Վարչագործարարական թարգմանություն

Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ

 1. Հոգեբանություն
 2. Կլինիկական հոգեբանություն և հոգեթերապիա
 3. Անձի հոգեբանություն և հոգեբանական խորհրդատվություն
 4. Մանկական հոգեբանություն և հոգեթերապիա
 5. Կառավարման հոգեբանություն

Երևանի պետական համալսարան Իջևանի մ/ճ – ԵՊՀ Իջևանի մ/ճ

Բնական գիտություններ

 1. Ինֆորմատիկա և Կիրառական մաթեմատիկա
 2. Ընդհանուր մաթեմատիկա և բնագիտություն

Տնտեսագիտության ֆակուլտետ

 1. Ընդհանուր տնտեսագիտություն

 

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան – ՀՊՏՀ

Կառավարման ֆակուլտետ

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ

Ֆինանսական ֆակուլտետ

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ֆակուլտետ

Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետ

Ինֆորմատիկայի և վիճակակագրության ֆակուլտետ

 

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան Գյումրու մ/ճ – ՀՊՏՀ Գյումրու մ/ճ

1Ֆինանսներ 

2․Հաշվապահական հաշվառում և հարկում (ըստ ոլորտի)

3Կառավարում (ըստ ոլորտի)

 4․Բանկային գործունեության կազմակերպում

 

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան Եղեգնաձորի մ/ճ – ՀՊՏՀ Եղեգնաձորի մ/ճ

1․Ֆինանսական ֆակուլտետ

2․ Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետ

3Կառավարում (ըստ ոլորտի)

 

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան – ՀԱՊՀ

Տեղեկատվական և հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների ու էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ

Էներգետիկայի և էլեկտրատեխնիկայի ինստիտուտ

Մեխանիկամեքենաշինական, տրանսպորտային համակարգերի և դիզայնի ինստիտուտ

Լեռնամետալուրգիայի և քիմիական տեխնոլոգիաների ինստիտուտ 

Ինժեներական տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ

Կիրառական մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի ֆակուլտետ

 

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Գյումրու մ/ճ – ՀԱՊՀ Գյումրու մ/ճ

1Էլեկտրոնիկա

2Համակարգչային գրաֆիկա

3Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

4Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

5․Արդյունաբերական, քաղաքացիական շինարարություն և կոնստրուկցիաների նախագծում

 

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Վանաձորի մ/ճ – ՀԱՊՀ Վանաձորի մ/ճ

1Մաթեմատիկայի և ծրագրային ճարտարագիտության ամբիոն

2.Կիրառական ֆիզիկայի և ճարտարագիտական գրաֆիկայի ամբիոն

4Տրանսպորտային համակարգերի ամբիոն

5Շինարարական ճարտարագիտության ամբիոն

 

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Կապանի մ/ճ – ՀԱՊՀ Կապանի մ/ճ

Բնական գիտությունների և տեղեկատվական համակարգերի ֆակուլտետ

Տեխնոլոգիաների և ճյուղային տնտեսագիտության ֆակուլտետ

 

Հայաստանի գեղարվեստի պետական ակադեմիա – ՀԳՊԱ

1 Արվեստաբանություն

2 Դիզայն

3 Համակարգչային գրաֆիկա

 

Հայաստանի գեղարվեստի պետական ակադեմիա Գյումրու մ/ճ – ՀԳՊԱ Գյումրու մ/ճ

1 Արվեստաբանություն

2 Դիզայն

 

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան – ՀԱԱՀ

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ

Անասնաբուժական-բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետ

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ

Ագրոբիզնեսի ուսուցման կենտրոն

 1. Ագրոբիզնես
 2. Շուկայաբանություն

Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան (տեղերը սահմանափակ են)

Կարող են դիմել միայն 1-ից 6-րդ կուրսում սովորող ուսանողները։

Ընդհանուր բժշկություն

Ստոմատոլոգիա

Դեղագիտություն

 

Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան – ՃՇՀԱՀ

Ճարտարապետության ֆակուլտետ

1 Ճարտարապետություն

Քաղաքային տնտեսության ֆակուլտետ

1Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում

Շինարարության ֆակուլտետ

1Արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարություն և կոնստրուկցիաների նախագծում

2Շինանյութերի, կառույցների ճարտարագիտություն և տեխնիկական փորձաքննություն 

3Ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի նախագծում, շինարարություն, կառավարում

4Անշարժ գույքի և շինարարության կառավարում

5Շենքերի նախագծում

6․Ավտոճանապարհներ, կամուրջներ, թունելներ

7Հիդրոտեխնիկական և հիդրոէներգետիկ կառուցվածքներ

Կառավարման և տեխնոլոգիայի ֆակուլտետ

1Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

2․Տեղեկատվական համակարգեր

Դիզայնի ֆակուլտետ

1Դիզայն

2Գրաֆիկական դիզայն

3Միջավայրի դիզայն

 

Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան – ՀՊՄՀ

Պատմության և հասարակագիտության ֆակուլտետ

 1. Հայոց պատմության ամբիոն

Սկզբնական կրթության ֆակուլտետ

 1. Մաթեմատիկայի և տարրական ուսուցման մեթոդիկայի ամբիոն
 2. Նախադպրոցական մանկավարժության և մեթոդիկաների ամբիոն

Կենսաբանության, քիմիայի և աշխարհագրության ֆակուլտետ

   1Կենսաբանության, քիմիայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն        

   2Աշխարհագրության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետ

   1Ինֆորմատիկայի և դրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

   2Ֆիզիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

   3Տեխնոլոգիական կրթության ամբիոն

   4Մաթեմատիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Գեղարվեստական կրթության ֆակուլտետ

 1. Արվեստի պատմության, տեսության և մշակութաբանության ամբիոն

Հատուկ և ներառական կրթության ֆակուլտետ

 1. Լոգոպեդիայի և վերականգնողական թերապիայի ամբիոն

Կուլտուրայի ֆակուլտետ

 1. Թանգարանագիտության, գրադարանագիտության և մատենագիտության ամբիոն

Էկոլոգիայի և կայուն զարգացման ամբիոն

Շիրակի պետական համալսարան – ՇՊՀ

Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետ

 1. Մաթեմատիկա
 2. Ֆիզիկա
 3. Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա
 4. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
 5. Հաշվապահական հաշվառում և հարկում
 6. Շուկայագիտություն 
 7. Աշխարհագրություն
 8. Կենսաբանություն
 9. Դեղագործական քիմիա

 

Վանաձորի պետական համալսարան – ՎՊՀ

1Մաթեմատիկա

2․Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա

3Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

4Ռադիոֆիզիկա

5․Դեղագործական քիմիա

6Կենսաբանություն

 

Գավառի պետական համալսարան – ԳՊՀ

Բնագիտական ֆակուլտետ

1Կենսաբանություն

2Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ

3Համակարգչային ճարտարագիտություն

4Դեղագործական քիմիա

Տնտեսագիտական ֆակուլտետ

1Ֆինանսներ /ըստ ոլորտի/

2Հաշվապահական հաշվառում /ըստ ոլորտի/

3Տնտեսագիտություն

 

Գորիսի պետական համալսարան – ԳորիսիՊՀ

Բնագիտական և ինժեներատնտեսագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետ

 1. Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա
 2. Կենսաբանություն
 3. Քիմիա
 4. Ֆիզիկա
 5. Էլեկտրոնիկա
 6. էլեկտրաէներգետիկա
 7. Տնտեսագիտություն

 

Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտ – ԵԹԿՊԻ

ԿինոյիՀեռուստատեսության և անիմացիայի ֆակուլտետ

1․Համակարգչային գեղարվեստական նախագծում

 

Հայաստանում Ամերիկյան Համալսարան

 1. Համակարգչի գիտություն
 2. Ճարտարագիտություն
 3. Տվյալագիտություն

Հայ-Ռուսական համալսարան

Մաթեմատիկայի և Ինֆորմատիկայի ինստիտուտ

Ինժեներաֆիզիկական ինստիտուտ

Կենսաբժշկության ևԴեղագործության ինստիտուտ

 

Վալերի Բրյուսովի անվան պետական համալսարան  

1․Թարգմանչական գործ / անգլերեն -հայերեն

2․Միջմշակութային հաղորդակցություն/անգլերեն

3․ Սերվիս

 

Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան 

1․ Ինֆորմատիկա

 

Իվանե Ջավախիշվիլիի անվան Թբիլիսիի պետական համալսրան

Ճշգրիտ գիտությունների և բնագիտական գիությունների ֆակուլտետ

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետ

Հասարակական-քաղաքական գիտությունների ֆակուլտետ

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ֆակուլտետ

Բժշկության ֆակուլտետ

Իրավագիտության ֆակուլտետ

Հոգեբանության և մանկավարժության ֆակուլտետ

 

Իլյայի պետական համալսարան

Արվեստագիտության ֆակուլտետ

Բնական գիտությունների և բժշկության ֆակուլտետ

Բիզնեսի, տեխնոլոգիաների և կրթության ֆակուլտետ

Իրավագիտության ֆակուլտետ

 

Սամցխե-Ջավախեթիի պետական համալսարան

Մանկավարժության, հումանիտար գիտությունների և հասարակական գիտությունների ֆակուլտետ

Բիզնեսի  կառավարման ֆակուլտետ

Իրավագիտության ֆակուլտետ

Ճարտարագիտության, գյուղատնտեսության և բնական գիտությունների ֆակուլտետ

 

 

Թբիլիսիի պետական բժշկական համալսարան

Բժշկություն

Ստոմատոլոգիա

Դեղագործություն

Հանրային առողջություն

Վերականգնողական բժշկություն

Բուժքույրական բակալավրիատ և մասնագիտական ծրագիր

 

 

Կովկասի համալսարան

Բիզնեսի Ֆակուլտետ

Տեխնոլոգիայի ֆակուլտետ

Իրավագիտության ֆակուլտետ

Լրատվության ֆակուլտետ

Բժշկության և առողջապահության ֆակուլտետ

Տնտեսագիտության ֆակուլտետ

Կրթության ֆակուլտետ

Հումանիտար և հասարակական գիտությունների ֆակուլտետ

Կառավարման ֆակուլտետ

Տուրիզմի ֆակուլտետ

 

 

Շոթա Ռուսթավելու անվան Բաթումի պետական համալսարան

Բիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ

Ճշգրիտ գիտությունների և կրթության ֆակուլտետ

Հումանիտար ֆակուլտետ

Իրավագիտության և հասարակական գիտությունների ֆակուլտետ

Բնական գիտությունների և առողջապահության ֆակուլտետ

Տեխնոլոգիայի ֆակուլտետ

Տուրիզմի ֆակուլտետ

 

Վրաստանի տեխնիկական համալսարան

 

 

Թբիլիսիի գեղարվեստի ակադեմիա

 

 

Հայ Կրթական Հիմնարկության կառավարման խորհուրդ

Ընտրացանկ