Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

 

Հարգելի՛ Դիմորդ, մինչ անհրաժեշտ փաստաթղթերին անդրադառնալն ու դիմում-հայտը լրացնելը, խնդրում ենք ծանոթանալ այն համալսարանների ու մասնագիտությունների ցանկին, որոնց մենք այս տարի հովանվորում ենք՝ https://aef.am/university/

 

 • Լուսանկար 3*4 չափի /ընդունվում են միայն jpg, png, pdf ֆայլեր/
 • Անձնագրի կամ ID քարտի նկար /ընդունվում են միայն jpg, png, pdf ֆայլեր/ 
 • Անձնագրի կամ ID քարտի գրանցման էջի նկար /ընդունվում է միայն jpg, png, pdf ֆայլեր/
 •  Ընտանիքի կազմի մասին փաստաթուղթ /քաղաքապետարան, գյուղապետարան, համայնքապետարան/ /ընդունվում է միայն jpg, png, pdf ֆայլեր/
 • Գնահատականների ակադեմիական տեղեկագիր / տրվում է համապատասխան ֆակուլտետի դեկանատի կողմից (առաջին կուրսից մինչև հունվարի կիսամյակը ներառյալ) /ընդունվում է միայն jpg, png, pdf ֆայլեր/
 • Սեպտեմբերից առաջին կուրսում սովորել պատրաստվողների դեպքում ավագ դպրոցի ամփոփաթերթիկի միջինացված գնահատականներ /ընդունվում է միայն jpg, png, pdf ֆայլեր/
 • Ուսումնական հաստատության կողմից Ձեզ տրված տեղեկանք, որտեղ նշված    կլինի  Ձեր մասնագիտությունը և տարեկան ուսման վարձի չափը /այս կետը չի վերաբերվում սեպտեմբերից առաջին կուրսում սովորել պատրաստվողներին/ /ընդունվում է միայն jpg, png, pdf ֆայլեր/
 • 2023 թ-ի նոյեմբեր, դեկտեմբեր, 2024 թ-ի հունվար, փետրվար ամիսների ծնողների բնակության հասցեի էլեկտրականության ստացականները (կա՛մ կտրոնի բնօրինակները, կա՛մ տվյալ տարածքի ՀԷՑ-ի գրասենյակից կնիքված թուղթը) /ընդունվում է միայն jpg, png, pdf ֆայլեր/
 • Ինչու՞ եք ընտրել այս մասնագիտությունը և ի՞նչ հեռանկար եք տեսնում: /700 նիշի սահմանում՝ ներառյալ բացատ, կետ, ստորակետ և բոլոր կետադրական նշանները/

 

Հետևյալ փաստաթղթերն անհրաժեշտ են, եթե առկա են.

 • Ծնողազուրկ լինելու փաստաթուղթ / ընդունվում են միայն jpg, png, pdf ֆայլեր/ 
 • Ծնողների ամուսնալուծության փաստաթուղթ /ընդունվում են միայն jpg, png, pdf ֆայլեր/ 
 • Միայնակ հայր/մայր լինելու փաստաթուղթ /ընդունվում են միայն jpg, png, pdf ֆայլեր/ 
 • Արցախյան, Ապրիլյան, 2020 թ․-ի սանձազերծված պատերազմի, 2022 թ․-ի սեպտեմբերյան սանձազերծված դեպքերի մասնակցության փաստաթուղթ /ընդունվում են միայն jpg, png, pdf ֆայլեր/ 
 • ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական աջակցության «Փարոս» ծրագրի գրանցման համապատասխան փաստաթուղթ /ընդունվում են միայն jpg, png, pdf ֆայլեր/ 
 • Զինվորական ծառայությունը հաստատող փաստաթուղթ /ընդունվում են միայն jpg, png, pdf ֆայլեր/ 
 • Ուսանողի (ուհու) ամուսնության վկայական /ընդունվում են միայն jpg, png, pdf ֆայլեր/ 
 • Հաշմանդամ ուսանող՝ բացառությամբ 3-րդ կարգ  /ընդունվում են միայն jpg, png, pdf ֆայլեր/ 
 • Հաշմանդամ մայր՝ բացառությամբ 3-րդ կարգ  /ընդունվում են միայն jpg, png, pdf ֆայլեր/ 
 • Հաշմանդամ հայր՝ բացառությամբ 3-րդ կարգ  /ընդունվում են միայն jpg, png, pdf ֆայլեր/ 
 • Կամավորական աշխատանքների հավաստագրեր, դիպլոմների պատճեններ, գովասանագրեր /ընդունվում են միայն jpg, png, pdf ֆայլեր/ 

 

Հայ Կրթական Հիմնարկության կառավարման խորհուրդ

Ընտրացանկ