Բուհեր և մասնագիտություններ, որոնք հովանավորվում են ՀԿՀ-ի կողմից

Երևանի պետական համալսարան – ԵՊՀ

Քիմիայի ֆակուլտետ

Ֆիզիկայի ֆակուլտետ

Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ

 1. Տնտեսագիտություն
 2. Ֆինանսներ
 3. Կառավարում

Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ

 1. Մաթեմատիկա
 2. Մեխանիկա
 3. Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա
 4. Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների գիտություն

Կենսաբանության ֆակուլտետ

Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ

 1. Երկրաբանություն
 2. Աշխարհագրություն
 3. Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ
 4. Սերվիս

Արևելագիտության ֆակուլտետ

 1. Թյուրքագիտություն
 2. Իրանագիտություն

Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ

Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ

Ֆարմացիայի ինստիտուտ

 1. Ֆարմացիա

Պատմության ֆակուլտետ

 1. Արվեստաբանություն
 2. Կովկասագիտություն

 

 

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան – ՀՊՏՀ

Կառավարման ֆակուլտետ

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ

Ֆինանսական ֆակուլտետ

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ֆակուլտետ

Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետ

Ինֆորմատիկայի և վիճակակագրության ֆակուլտետ

 

 

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան – ՀԱՊՀ

Տեղեկատվական և հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների ու էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ

Էներգետիկայի և էլեկտրատեխնիկայի ինստիտուտ

Մեխանիկամեքենաշինական, տրանսպորտային համակարգերի և դիզայնի ինստիտուտ

Ընդերքաբանության և մետալուրգիայի ֆակուլտետ

Քիմիական տեխնոլոգիաների և բնապահպանական ճարտարագիտության ֆակուլտետ

Կիրառական մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի ֆակուլտետ

 

 

Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան – ՃՇՀԱՀ

Ճարտարապետության ֆակուլտետ

1 Ճարտարապետություն

Քաղաքային տնտեսության ֆակուլտետ

1Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում

Շինարարության ֆակուլտետ

1Արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարություն և կոնստրուկցիաների նախագծում

2Շինանյութերի, կառույցների ճարտարագիտություն և տեխնիկական փորձաքննություն 

3Ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի նախագծում, շինարարություն, կառավարում

4Անշարժ գույքի և շինարարության կառավարում

5Շենքերի նախագծում

6․Ավտոճանապարհներ, կամուրջներ, թունելներ

7Հիդրոտեխնիկական և հիդրոէներգետիկ կառուցվածքներ

Կառավարման և տեխնոլոգիայի ֆակուլտետ

1Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

2․Տեղեկատվական համակարգեր

Դիզայնի ֆակուլտետ

1Դիզայն

2Գրաֆիկական դիզայն

3Միջավայրի դիզայն

 

 

Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան – ՀՊՄՀ

Պատմության և հասարակագիտության ֆակուլտետ

 1. Հայոց պատմության ամբիոն

Սկզբնական կրթության ֆակուլտետ

 1. Մաթեմատիկայի և տարրական ուսուցման մեթոդիկայի ամբիոն
 2. Նախադպրոցական մանկավարժության և մեթոդիկաների ամբիոն

Կենսաբանության, քիմիայի և աշխարհագրության ֆակուլտետ

   1Կենսաբանության, քիմիայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն        

   2Աշխարհագրության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետ

   1Ինֆորմատիկայի և դրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

   2Ֆիզիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

   3Տեխնոլոգիական կրթության ամբիոն

   4Մաթեմատիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Գեղարվեստական կրթության ֆակուլտետ

 1. Արվեստի պատմության, տեսության և մշակութաբանության ամբիոն

Հատուկ և ներառական կրթության ֆակուլտետ

 1. Լոգոպեդիայի և վերականգնողական թերապիայի ամբիոն

Կուլտուրայի ֆակուլտետ

 1. Թանգարանագիտություն

 

 

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան – ՀԱԱՀ

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ

Անասնաբուժական-բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետ

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ

Ագրոբիզնեսի ուսուցման կենտրոն

 

 

 

Հայ-ռուսական սլավոնական համալսարան

Ինտելեկտուալ համակարգեր և ռոբոտատեխնիկա

Անլար հաղորդակցություն և սենսորներ

 

Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան

Ինֆորմատիկայի և  կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ

Հայաստանում Ամերիկյան Համալսարան

Համակարգչի գիտություն
 Ճարտարագիտություն
Տվյալագիտություն

 

Գավառի պետական համալսարան – ԳՊՀ

Բնագիտական ֆակուլտետ

1Կենսաբանություն

2Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ

3Համակարգչային ճարտարագիտություն

4Դեղագործական քիմիա

Տնտեսագիտական ֆակուլտետ

1Ֆինանսներ /ըստ ոլորտի/

2Հաշվապահական հաշվառում /ըստ ոլորտի/

3Տնտեսագիտություն

 

 

Շիրակի պետական համալսարան – ՇՊՀ

Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետ

1Մաթեմատիկա

2Ֆիզիկա

3Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

4Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

5Հաշվապահական հաշվառում և հարկում

6Աշխարհագրություն

7Կենսաբանություն

8Դեղագործական քիմիա

9Շուկայագիտություն

Հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետ

1Դիզայն

2Համակարգչային գրաֆիկա

 

 

Վանաձորի պետական համալսարան – ՎՊՀ

Բնական գիտությունների ֆակուլտետ

1Մաթեմատիկա

2Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա

3Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

4Ռադիոֆիզիկա

5Դեղագործական քիմիա

6Կենսաբանություն

 

 

Գորիսի պետական համալսարան – ԳորիսիՊՀ

Բնագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետ

1Մաթեմատիկա և ինֆորմատիկա

2Կենսաբանություն և քիմիա

3Ֆիզիկա

Ճարտարագիտության և տնտեսագիտության ֆակուլտետ

1Էլեկտրոնիկա և էլեկտրաէներգետիկա

2Տնտեսագիտություն

 

 

Երևանի պետական համալսարան Իջևանի մ/ճ – ԵՊՀ Իջևանի մ/ճ

Բնական գիտությունների ֆակուլտետ

1Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների

2Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության

Տնտեսագիտության ֆակուլտետ

1 Ընդհանուր տնտեսագիտության

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետ

1Դեկորատիվ-կիրառական արվեստի և դիզայնի

 

 

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Գյումրու մ/ճ – ՀԱՊՀ Գյումրու մ/ճ

1Էլեկտրոնիկա

2Համակարգչային գրաֆիկա

3Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

4Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

5Արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարություն

 

 

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Վանաձորի մ/ճ – ՀԱՊՀ Վանաձորի մ/ճ

1Մաթեմատիկա և ծրագրային ճարտարագիտություն ամբիոն

2.Կիրառական ֆիզիկա և ճարտարագիտական գրաֆիկա ամբիոն

4Տրանսպորտային համակարգերի ամբիոն

5Շինարարական ճարտարագիտություն ամբիոն

 

 

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Կապանի մ/ճ – ՀԱՊՀ Կապանի մ/ճ

Բնական գիտությունների և տեղեկատվական համակարգերի ֆակուլտետ

Տեխնոլոգիաների և ճյուղային տնտեսագիտության ֆակուլտետ

 

 

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան Գյումրու մ/ճ – ՀՊՏՀ Գյումրու մ/ճ

1Ֆինանսներ 

2Հաշվապահական հաշվառում 

3Կառավարում 

4Բանկային գործ 

 

 

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան Եղեգնաձորի մ/ճ – ՀՊՏՀ Եղեգնաձորի մ/ճ

1Ֆինանսներ

2Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ

3Կառավարում

 

 

Հայաստանի գեղարվեստի պետական ակադեմիա – ՀԳՊԱ

1 Արվեստաբանություն

2 Դիզայն

3 Համակարգչային գրաֆիկա

 

 

Հայաստանի գեղարվեստի պետական ակադեմիա Գյումրու մ/ճ – ՀԳՊԱ Գյումրու մ/ճ

1 Արվեստաբանություն

2 Դիզայն

3 Համակարգչային գրաֆիկա

 

 

Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտ – ԵԹԿՊԻ

1Անիմացիա

 

 

Վալերի Բրյուսովի անվան պետական համալսարան – ԵՊԼՀ

1Թարգմանչական գործ – անգլերեն

2․Սերվիս

 

 

Արցախի պետական հաալսարան – ԱրՊՀ

Բնագիտական ֆակուլտետ

Բանասիրական ֆակաուլտետ

Մանկավարժության և սպորտի ֆակուլտետ

Պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետ

Տնտեսագիտության ֆակուլտետ

 

 

Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան

Տեխնոլոգիական ֆակուլտետ

Ճարտարապետաշինարարական ֆակուլտետ

Գյուղատնտեսական ֆակուլտետ

 

Իվանե Ջավախիշվիլիի անվան Թբիլիսիի պետական համալսրան

Ճշգրիտ գիտությունների և բնագիտական գիությունների ֆակուլտետ

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետ

Հասարակական-քաղաքական գիտությունների ֆակուլտետ

Տնտեսագիտության և բիզնեսի ֆակուլտետ

Բժշկության ֆակուլտետ

Իրավագիտության ֆակուլտետ

Հոգեբանության և մանկավարժության ֆակուլտետ

 

Իլյայի պետական համալսարան

Արվեստագիտության ֆակուլտետ

Բնական գիտությունների և բժշկության ֆակուլտետ

Բիզնեսի, տեխնոլոգիաների և կրթության ֆակուլտետ

Իրավագիտության ֆակուլտետ

 

Սամցխե-Ջավախեթիի պետական համալսարան

Մանկավարժության, հումանիտար գիտությունների և հասարակական գիտությունների ֆակուլտետ

Բիզնեսի  կառավարման ֆակուլտետ

Իրավագիտության ֆակուլտետ

Ճարտարագիտության, գյուղատնտեսության և բնական գիտությունների ֆակուլտետ

 

 

Թբիլիսիի պետական բժշկական համալսարան

Բժշկություն

Ստոմատոլոգիա

Դեղագործություն

Հանրային առողջություն

Վերականգնողական բժշկություն

Բուժքույրական բակալավրիատ և մասնագիտական ծրագիր

 

 

Կովկասի համալսարան

Բիզնեսի Ֆակուլտետ

Տեխնոլոգիայի ֆակուլտետ

Իրավագիտության ֆակուլտետ

Լրատվության ֆակուլտետ

Բժշկության և առողջապահության ֆակուլտետ

Տնտեսագիտության ֆակուլտետ

Կրթության ֆակուլտետ

Հումանիտար և հասարակական գիտությունների ֆակուլտետ

Կառավարման ֆակուլտետ

Տուրիզմի ֆակուլտետ

 

 

Շոթա Ռուսթավելու անվան Բաթումի պետական համալսարան

Բիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ

Ճշգրիտ գիտությունների և կրթության ֆակուլտետ

Հումանիտար ֆակուլտետ

Իրավագիտության և հասարակական գիտությունների ֆակուլտետ

Բնական գիտությունների և առողջապահության ֆակուլտետ

Տեխնոլոգիայի ֆակուլտետ

Տուրիզմի ֆակուլտետ

 

 

Հայ Կրթական Հիմնարկության կառավարման խորհուրդ

Menu