Նռան հատիկներ

Կրթաթոշակը ստանալու դեպքում ուսանողը պարտավորվում է շարունակել սովորել բարձր առաջադիմությամբ (5-բալանոց համակարգով միջին նիշը` 4), մասնակցել կրթաթոշակ ստացած ուսանողների հանդիպումներին, ինչպես նաև տարեկան առնվազն 60 ժամ կամավորական աշխատանքներ իրականացնել որևէ հաստատությունում (հասարակական կազմակերպություն, եկեղեցի և այլն):

https://www.facebook.com/aefscholarships/

Ընտրացանկ